2012.12 Mazowsze

2012 mazowsze 01 Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904 2012 mazowsze 02 Radziejowice - park 2012 mazowsze 02a Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904 2012 mazowsze 03 Stawiska - dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 2012 mazowsze 04 Cmentarz żydowski w Grodzisku Mazowieckim – został założony w drugiej połowie XVIII wieku. Przez pewien czas służył także Żydom zamieszkującym Warszawę. Uległ dewastacji podczas I i II wojny światowej oraz w okresie PRL, pomimo to jednak do naszych czasów zachowało się około dwustu nagrobków lub ich fragmentów. Są one wykonane w większości z piaskowca i zawierają inskrypcje w języku hebrajskim (choć zachowały się pojedyncze stele z napisami po polsku i jedna z epitafium w języku aramejskim). 2012 mazowsze 05 Radziejowice - wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w poł. XVII w. przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski.
2012 mazowsze 06 Radziejowice - park 2012 mazowsze 07 Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904 2012 mazowsze 08 Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904 2012 mazowsze 09 Radziejowice - park 2012 mazowsze 10 Radziejowice - park 2012 mazowsze 11 Radziejowice - wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w poł. XVII w. przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski.
2012 mazowsze 12 Cmentarz żydowski w Grodzisku Mazowieckim – został założony w drugiej połowie XVIII wieku. Przez pewien czas służył także Żydom zamieszkującym Warszawę. Uległ dewastacji podczas I i II wojny światowej oraz w okresie PRL, pomimo to jednak do naszych czasów zachowało się około dwustu nagrobków lub ich fragmentów. Są one wykonane w większości z piaskowca i zawierają inskrypcje w języku hebrajskim (choć zachowały się pojedyncze stele z napisami po polsku i jedna z epitafium w języku aramejskim). 2012 mazowsze 13 Radziejowice - park 2012 mazowsze 14 Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904 2012 mazowsze 15 Stawiska - dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 2012 mazowsze 16 Radziejowice - park 2012 mazowsze 17 Radziejowice - wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w poł. XVII w. przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski.
2012 mazowsze 18 Radziejowice - park 2012 mazowsze 19 Radziejowice - wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w poł. XVII w. przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. 2012 mazowsze 20 Radziejowice - park 2012 mazowsze 21 Stawiska - dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 2012 mazowsze 22 Radziejowice - park 2012 mazowsze 23 Turczynek - bliźniacze wille powstały w latach 1898 – 1904
2012 mazowsze 24 Radziejowice - wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w poł. XVII w. przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. 2012 mazowsze 25 Stawiska - dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów