Azja Środkowa 2012 - Część 7: Uciekinierzy z hiperrzeczywistości

hyperreality"W Chorogu, stolicy Górskobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego, skądinąd mało ciekawym miasteczku,  udaje nam się kupić trochę jedzenia. Chcemy też zespawać nóżkę rowerową, ale zespawać aluminium to można, jak się dowiadujemy, w oddalonym o ponad 600 kilometrów Duszanbe. Warto mieć to na uwadze poruszając się pojazdem zbudowanym na bazie aluminiowych komponentów. Na wyjeździe z miasta spotykamy wolontariusza z USA, z którym wdajemy się w dosyć długą rozmowę." (czytaj więcej...)

You are here: Home Azja Środkowa 2012: część 7